Průvodce Istanbulem zdarma

Dávnéčasy:Oblast, kde se Istanbul nachází, byla osídlena již v neolitu (asi 6 000 let př. n. l.). StaříŘekovéna tomto místě založili v 7. stoletípř. n. l. kolonii s názvem Byzantium. Později se stalo součástíŘímskéříše a sloužilo jako důležitéobchodnícentrum.

Istanbul, dříve známýjako Byzanc a Konstantinopol, mábohatou a rozmanitou historii, kterátrvávíce než dvě a půl tisíciletí. Zde je stručnýpřehled historie Istanbulu:

Byzantskáříše:V roce 330 n. l. zvolil římskýcísař Konstantin VelikýByzanc za novéhlavníměsto Římskéříše a přejmenoval ji na Konstantinopol. Stalo se hlavním městem Byzantskéříše, kterátrvala více než tisíc let. V tomto obdobíKonstantinopol vzkvétala jako centrum obchodu, uměnía intelektuálních aktivit.

Osmanskáříše:V roce 1453 se Osmanskáříše pod vedením sultána Mehmeda Dobyvatele zmocnila Konstantinopole a ukončila tak existenci Byzantskéříše. Město bylo přejmenováno na Istanbul a stalo se novým hlavním městem Osmanskéříše. Istanbul se rozrostl a stal se významným kulturním, politickým a hospodářským centrem.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍMÍSTA V ISTANBULU


https://www.freeistanbulguide.com/hagia-sofia

Hagia Sofia

Hagia Sofia je historickápamátka v tureckém Istanbulu. Původně byl postaven ...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/istanbulsk-archeologick-muzeum

Istanbulské archeologické muzeum

Istanbulskáarcheologickámuzea (İstanbul Arkeoloji Müzeleri) tvořísoub...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/sultanahmet

Sultanahmet

Sultanahmet je historickáčtvrť v evropskéčásti Istanbulu. Je znám&y...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/dvc-vez

Dívčí věž

Dívčívěž, turecky známátakéjako Kız Kulesi, je věž na ma...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/rumeli-hisari

Rumeli Hisari

Historie Rumeli Hisari Rumeli Hisari je pevnost v tureckém Istanbulu...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/palc-beylerbeyi

Palác Beylerbeyi

Palác Beylerbeyi je císařskýpalác z osmanskééry, kter&y...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/istanbulsk-muzeum-fotografie

Istanbulské muzeum fotografie

Istanbulskémuzeum fotografie, známétakéjako Istanbul Fotograf Muzesi,...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/cisterna-binbirdirek

Cisterna Binbirdirek

V dnešnídobě skladováníPhiloxenos umožnilo různépří...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/meita-mihrimah-sultan

Mešita Mihrimah Sultan

Nechala ji postavit dcera Sulejmana Nádherného, Mihrimah Sultan, a v letech 1562 až 1...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/palc-topkapi

Palác Topkapi

Palác Topkapi je historickýpalác v tureckém Istanbulu, kterýnec...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/hagia-irene

Hagia Irene

Stavba údajně stojína místě předkřesťanskésvatyně...

Přečtěte si více
https://www.freeistanbulguide.com/kostel-chora

Kostel Chora

Kostel byl postaven ve 4. stoletía v roce 1511 byl přestavěn na mešitu. Později, v...

Přečtěte si více


Více informacío Istanbulu

Osmanskýzlatývěk:Istanbul dosáhl svého vrcholu v 16. a 17. stoletíza vlády Sulejmana Nádherného a jeho nástupců. Říše rozšířila svéúzemía Istanbul se stal centrem islámského uměnía kultury. V tomto obdobíbyly postaveny velkolepéstavby jako palác Topkapi a mešita Sulejmanije.

Úpadek a modernizace:V 18. a 19. stoletízačala Osmanskáříše upadat v důsledku vnitřních konfliktů a vnějších tlaků. Vliv evropských mocnostína říši vedl k různým reformám a modernizaci Istanbulu. Město prošlo významnými změnami, včetně výstavby budov v západním stylu, zavedenínových dopravních systémů a zřízenímoderních institucí.

Tureckárepublika:Po skončeníprvnísvětovéválky a pádu Osmanskéříše se Istanbul v roce 1923 stal součástínově vznikléTureckérepubliky. Hlavníměsto bylo přesunuto do Ankary, ale Istanbul zůstal největším městem země a důležitým kulturním a hospodářským centrem. Pokračoval jeho růst a modernizace, došlo k významnému rozvoji měst a infrastrukturním projektům.

Dnes je Istanbul pulzujícímetropolí, kteráspojuje evropskéa asijskékontinenty. Je známésvým bohatým historickým dědictvím, úchvatnou architekturou a rozmanitými kulturními vlivy. Město každoročně přilákámiliony turistů, kteřísi přijíždějíprohlédnout jeho starobylépamátky, rušnétrhy a živéčtvrti.

Tento web používÁ soubory cookie. PokračovÁním v prohlížení strÁnek souhlasíte s používÁním souborů cookie.